Idrottsglädje med npf – genom stödjande ledare

Idrottsglädje med npf - genom stödjande ledare

Här kommer fjärde och sista delen i en miniserie om hur du som ledare kan vara med och skapa idrottsglädje för barn och unga med npf. Bakgrunden är IF Hallby cykels lyckade satsning på att barn och unga med npf skulle få cykla mountainbike. Tröskeln att komma igång var inte så hög som vi befarat. Dessutom blev resultatet långt över det förväntade.

Därför vill jag inspirera dig som är idrottsledare att ta initiativ till en npf-satsning i din förening. Det är enklare än du tror och ger så otroligt mycket tillbaka. Ni kommer göra stor skillnad för dessa barn och ungdomar, ni som ledare får förmånen att bidra till idrottsglädje och er förening kommer få massor av good will.

Inte bara idrott

Det jag skriver här utifrån idrott fungerar precis lika bra för andra aktiviteter. Min utmaning att göra en npf-satsning gäller därför även dig som är ledare för barn och unga inom till exempel scouterna, musik eller teater.

Tidigare inlägg har handlat om ledare som är kunniga, medvetna och förutsägbara. Idag handlar det om den stödjande ledaren.

Stödjande ledare

Npf innebär att hjärnan hanterar och bearbetar information på ett annorlunda sätt. Svårigheterna är utvecklingsrelaterade vilket innebär att tillstånden inte är statiska utan utvecklas i takt med hjärnans utveckling. Beroende på den miljö som personen finns i, kan detta ’annorlunda’ påverka personen i en sådan omfattning att det blir en funktionsnedsättning.

Den stödjande ledaren drar sitt strå till stacken och förändrar miljön vilket minskar funktionsnedsättningens omfattning. Möt varje barn där det befinner sig och stöd hen att utvecklas och nå sina drömmar!

Några stödjande tips:

 • Se varje barn. Säg till exempel namnet på varje barn minst en gång varje tillfälle.
 • Curla! Uttrycket ’curlingförälder’ har fått oförtjänt dåligt rykte tycker jag. Curling handlar ju om att sopa framför den sten som behöver det – men absolut inte framför de stenar som inte behöver det. Precis så är det vid npf. Vissa saker är svårt just nu och då sopar vi. Varför? För att barn lär sig genom att lyckas.
 • Förstärk det som går bra. Ignorera det som inte går bra.
 • Smitta med positiva känslor som glädje och inspiration.

Viktigt på riktigt

Det finns många som vittnar om hur viktig en enda människa varit under deras uppväxt. En person som trott på mig, stöttat mig, låtit mig vara mig själv och vänt min negativa spiral. Du kan vara den personen för någon du möter som idrottsledare. Ta vara på den chansen!

En ny npf-blomma har slagit ut

Du som följer bloggen har tidigare läst om npf-blomman – modellen för hur du får vardagen med npf att fungera. ’Blomblad’ som samverkar och tillsammans får en vacker blomma att slå ut är kunskap om diagnoser, hjälpsamma strategier, goda relationer och medvetenhet om mig själv.

När vi nu rundar av denna miniserie om idrottsglädje, har ytterligare en npf-blomma slagit ut. Jag kallar den npf-blomman idott. Det är min modell för hur du skapar idrottsglädje för personer med npf. Min förhoppning är att modellen ska hjälpa dig att göra skillnad för något barn du möter i din aktivitet. Vilka ringar på vattnet det kommer att ge.

Tillsammans gör vi skillnad!

Stöd att komma igång

Av egen erfarenhet vet jag att tröskeln att komma igång kan kännas väldigt hög. Det vill jag ändra på genom att stötta med utbildning och coaching under uppstartsfasen. Kontakta mig så berättar jag hur vi tillsammans kan göra skillnad. 

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf

Idrottsglädje med npf – genom förutsägbara ledare

Idrottsglädje genom förutsägbara ledare

Det har blivit dags för tredje delen i miniserien om hur du som ledare kan vara med och skapa idrottsglädje för barn och unga med npf. Bakgrunden är IF Hallby cykels lyckade satsning på att barn och unga med npf skulle få cykla mountainbike. Tröskeln att komma igång var inte så hög som vi befarat. Dessutom blev resultatet långt över det förväntade.

Därför vill jag inspirera dig som är ledare för barn och unga att ta initiativ till en npf-satsning i din förening. Det är enklare än du tror och ger så otroligt mycket tillbaka. Ni kommer göra stor skillnad för dessa barn och ungdomar, ni ledare får förmånen att bidra till idrottsglädje och er förening kommer få massor av good will.

Inte bara idrott

Det jag skriver här utifrån idrott fungerar precis lika bra för andra aktiviteter. Min utmaning att göra en npf-satsning gäller därför även dig som är ledare för barn och unga inom till exempel scouterna, musik eller teater.

Första delen i miniserien handlade om kunniga ledare. Del två fokuserade på medvetna ledare. Idag handlar det om den förutsägbara ledaren.

Förutsägbara ledare

Att vara förutsägbar som ledare är nödvändigt för några deltagare och bra för alla. Så det du nu ska göra före, under och efter din aktivitet – det underlättar för alla.

Genom att vara förutsägbar ger du barnet svaren på de viktiga frågorna vad, varför, när, var, hur, med vem, hur länge, vad händer sen. Varför är det så viktigt? Jo, barnet behöver då inte lägga energi på att själv försöka lista ut dessa svar och skapa begriplighet i det som händer/ska hända.

Du ger barnet en känsla av trygghet och minskar stress och oro. Det sparar energi som hen istället kan lägga på själva aktiviteten. Du skapar möjlighet att lyckas vilket ökar självkänsla och självförtroende. Inte minst så bygger du en god relation. Inte så dåligt resultat, eller hur?

Här kommer några tips på hur du blir en förutsägbar ledare. Det handlar om framförhållning, struktur och tydlighet.  

Före aktiviteten

Planera din aktivitet med en god struktur. Använd din kunskap om npf till att planera bort moment som kan skapa problem. Berätta sen – i förväg alltså – för barnet om din plan.

Under aktiviteten

Visualisera hur aktiviteten kommer gå till. Vilka moment som ska göras, var och hur länge. Ge information med korta instruktioner, helst i direkt anslutning till uppgiften.  

Efter aktiviteten

Utvärdera hur upplägget fungerade. Reflektera över ditt eget agerande. Lär av det som hände under aktiviteten och använd det i planeringen inför nästa tillfälle.

Viktigt på riktigt

Det finns många som vittnar om hur viktig en enda människa varit under deras uppväxt. En person som trott på mig, stöttat mig, låtit mig vara mig själv och vänt min negativa spiral. Du kan vara den personen för någon du möter som idrottsledare. Ta vara på den chansen!

Mer inspiration finns i detta utmärkta program Barn med NPF-diagnoser och idrott | Idrottens himmel och helvete | UR Play.

Stöd att komma igång

Av egen erfarenhet vet jag att tröskeln att komma igång kan kännas väldigt hög. Det vill jag ändra på genom att stötta med utbildning och coaching under uppstartsfasen. Kontakta mig så berättar jag hur vi tillsammans kan göra skillnad. 

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf

Idrottsglädje med npf – genom medvetna ledare

Vikten av medvetenhet

Det här är andra delen i en miniserie om hur du som ledare kan vara med och skapa idrottsglädje för barn och unga med npf. Bakgrunden är IF Hallby cykels lyckade satsning på att barn och unga med npf skulle få cykla mountainbike. Tröskeln att komma igång var inte så hög som vi befarat. Dessutom blev resultatet långt över det förväntade.

Därför vill jag inspirera dig som är ledare för barn och unga att ta initiativ till en npf-satsning i din förening. Det är enklare än du tror och ger så otroligt mycket tillbaka. Ni kommer göra stor skillnad för dessa barn och ungdomar, ni ledare får förmånen att bidra till idrottsglädje och er förening kommer få massor av good will.

Inte bara idrott

Det jag skriver här utifrån idrott fungerar precis lika bra för andra aktiviteter. Min utmaning att göra en npf-satsning gäller därför även dig som är ledare för barn och unga inom till exempel scouterna, musik eller teater.

Förra inlägget hade fokus på kunniga ledare. Idag handlar det om ledare som är medvetna.

Medvetna ledare

Jag vill lyfta fram två saker som du som ledare behöver vara medveten om.

Din roll som modell

Barn gör som du gör, inte som du säger. Det låter kanske självklart. Men är du medveten om att du gör saker med ditt kroppsspråk? Faktum är att så mycket som 80-90 procent av vår kommunikation består av icke verbal kommunikation. Det vill säga det som ditt tonfall, ansiktsuttryck, kroppshållning med mera signalerar.

Stanna gärna upp och reflektera över om det du säger med ord stämmer överens med det du gör med kroppen. Det kan ge viktiga insikter.

Ditt förhållningssätt till oönskade beteenden

När vi möter barn med npf är det vanligt att vi vuxna reagerar på det barnet gör. Vi är snabba på att säga till, skälla och uppfostra. Det verkar komma lätt för oss att utgå ifrån att barnet kan – om hen vill.

Men stämmer det verkligen? Jag är helt övertygad om att alla barn vill – om de kan.

Det är nu den kunniga ledaren från förra blogginlägget behövs. Med lite kunskap om npf-diagnoser och orsaker till kärnsymptomen kan vi se bakom beteendet och istället leta efter vilket behov som inte är uppfyllt. Barnet löser behovet på sitt sätt – ett sätt som vi vuxna ibland upplever som problematiskt.

Med förhållningssättet ’alla barn vill – om de kan’ blir du istället nyfiken. Hur kommer det sig att barnet inte kan just nu? Utforska detta och hjälp barnet att lösa behovet på ett sätt som inte är problematiskt för barnet självt eller för omgivningen.

Ditt förhållningssätt till om barnet vill eller kan är helt avgörande! Det gör hela skillnaden för om barnet kommer att trivas hos er – eller inte.

Detta är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att skapa idrottsglädje med npf!

Viktigt på riktigt

Det finns många som vittnar om hur viktig en enda människa varit under deras uppväxt. En person som trott på mig, stöttat mig, låtit mig vara mig själv och vänt min negativa spiral. Du kan vara den personen för någon du möter som idrottsledare. Ta vara på den chansen!

Mer inspiration finns i detta utmärkta program: Barn med NPF-diagnoser och idrott | Idrottens himmel och helvete | UR Play

Stöd att komma igång

Av egen erfarenhet vet jag att tröskeln att komma igång kan kännas väldigt hög. Det vill jag ändra på genom att stötta med utbildning och coaching under uppstartsfasen. Hör av er så berättar jag hur vi tillsammans kan göra skillnad. 

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf

Idrottsglädje med npf – genom kunniga ledare

Idrottsglädje med kunniga ledare

Förra veckan skrev jag om IF Hallby cykels lyckade satsning på att barn och unga med npf skulle få cykla mountainbike. Tröskeln att komma igång var inte så hög som vi befarat. Dessutom blev det ett fantastiskt resultat.

Därför vill jag inspirera dig som är ledare för barn och unga att ta initiativ till en npf-satsning i din förening. Det är enklare än du tror och ger så otroligt mycket tillbaka. Ni kommer göra stor skillnad för dessa barn och ungdomar, ni ledare får förmånen att bidra till idrottsglädje och er förening kommer få massor av good will.

Inte bara idrott

Det jag skriver här utifrån idrott fungerar precis lika bra för andra aktiviteter. Min utmaning att göra en npf-satsning gäller alltså även dig som är ledare för barn och unga inom till exempel scouterna, musik eller teater.

Nycklar till framgång

Idrottsglädje med npf blir möjlig med hjälp av ledare som är kunniga, medvetna, förutsägbara och stödjande. Dessa fyra delar har sitt ursprung i npf-blomman – modellen för hur du får vardagen med npf att fungera. Har du missat tidigare blogginlägg om npf-blomman så hittar du dem här: Välkommen till NPF-blomman! – Bredvid NPF-coach (bredvidnpfcoach.se)).

Så här kommer nu en miniserie om hur du kan vara med och skapa idrottsglädje för barn och unga med npf. Första nyckeln till framgång handlar om kunniga ledare.

Npf-blomman idrott – modellen för hur du skapar idrottsglädje för barn och unga med npf

Kunniga ledare

Som ledare behöver du inte veta allt om npf och olika diagnoser. Men du behöver ha kännedom om de vanligaste symptomen, det vill säga det som ofta är synligt i barnens beteende, och kunskap om orsaken bakom dessa beteenden. Det är grunden för att också bli medveten, förutsägbar och stödjande.

Hur blir jag en kunnig ledare inom npf?

Läs på, fråga någon som jobbar med barn och ungdomar med npf eller prata med någon som har npf-diagnos själv. Glöm inte bort föräldrarna. De har bästa kunskapen om hur diagnosen yttrar sig just för sitt barn. Investera 5 minuter med varje förälder och fråga vad ni behöver veta för att aktiviteten ska fungera bra och bli en bra upplevelse för barnet.

Anlita en föreläsare. Mig till exempel. 😊 Då får ni en kickstart inom alla fyra nycklarna till framgång.

Håll utkik i denna blogg. Framöver kommer inlägg som handlar om de olika diagnoserna. Det som ryms i inlägget idag är en kort beskrivning av vad npf är och varför vi har diagnoser.

Vad är npf?

NPF är en förkortning för NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar. Det är ett paraplybegrepp för diagnoserna adhd, autism och Tourettes syndrom.

Under paraplybegreppet finns också en mängd så kallade relaterade tillstånd. Exempel är dyslexi, dyskalkyli, tvång, ocd, språkstörning, särbegåvning, högkänslig, ångest och depression. Relaterade tillstånd ingår inte i npf-diagnoserna, men förekommer ofta samtidigt med dem hos en och samma person. Därför är det bra att ha lite koll också på dessa.  

Diagnoserna kallas neuropsykiatriska för att de beror på att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt. Beroende på den miljö som personen finns i, kan detta ’annorlunda’ påverka personen i en sådan omfattning att det blir en funktionsnedsättning. Man kan då få en diagnos.

Svårigheterna är utvecklingsrelaterade vilket innebär att tillstånden inte är statiska utan utvecklas i takt med hjärnans utveckling. Det som är svårt just nu, behöver alltså inte vara lika svårt längre fram.

Varför har vi diagnoser?

När du har ont i magen eller ryggen är det väldigt skönt att få veta vad det beror på. Samma sak gäller vid npf. Jag behöver förklaringen till varför jag känner mig annorlunda. Med rätt diagnos följer också möjlighet till behandling och stöd att hantera mina utmaningar i vardagen.

Utan förståelse, behandling och stöd finns stor risk för att jag tror att det är fel på mig – vilket är helt förödande för självkänslan. Jag hamnar i en negativ spiral med färre kompisar, svårt att klara skolan och allt sämre fysiskt och psykiskt mående. Den negativa spiralen fortsätter i vuxenlivet med risk för minskad arbetsinkomst, arbetslöshet, beroendeproblematik, och så vidare.

Viktigt på riktigt

Det finns många nu vuxna människor som vittnar om hur viktig en enda person varit under deras uppväxt. En person som trott på mig och stöttat mig. En person som varit oasen där jag fick vara mig själv. En person som vände min negativa spiral. Du kan vara den personen för någon du möter som idrottsledare. Ta vara på den chansen!

Mer inspiration finns i detta utmärkta program från UR:s program ’Idrottens himmel och helvete’: Barn med NPF-diagnoser och idrott | Idrottens himmel och helvete | UR Play

Stöd att komma igång

Av egen erfarenhet vet jag att tröskeln att komma igång kan kännas väldigt hög. Det vill jag ändra på genom att stötta med utbildning och coaching under uppstartsfasen. Hör av er så berättar jag hur vi tillsammans kan göra skillnad. 

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf

Idrottsglädje med npf

Idrottsglädje

Jag blir alldeles varm ända in i hjärteroten!

Vi har precis avslutat IF Hallby cykels satsning på att barn och unga med npf ska få prova stigcykling (cykling på mountainbike i skogen), och nu sitter jag och läser utvärderingen från deltagarna och deras föräldrar.  

Vad var det bästa?

Under fyra tillfällen har vi cyklat tillsammans. Nybörjare och vana cyklister i åldrarna 7 till 17 år. Killar och tjejer med egen eller lånad cykel. Föräldrar har haft möjlighet att cykla i egen grupp.

Var och en har börjat på sin nivå. På bara några få timmar har alla utvecklats massor – som cyklist, som en i gänget, med självförtroende och självkänsla. Glädjen som lyst i ögonen när de kommit tillbaka från sina respektive grupper för en gemensam avslutning har varit påtaglig. Jag är så tacksam över att få vara med och göra skillnad.

Vad var det bästa enligt deltagarna? Här är några av rösterna:

 • ’Att träffa kompisar och cykla.’
 • ’Gemenskapen i gruppen.’
 • ‘När vi cyklade nerför backar.’
 • ’Man kände sig bekväm och det var bara svinkul!’

Vad var det bästa ur föräldrarnas perspektiv? Några har sagt:

 • ‘Han har hittat en fritidssysselsättning. Ipaden är utbytt mot cykeln.’
 • ’Hen har tyckt att det har varit så roligt och han är alltid så glad när han kommer hem.’
 • ’Att få vara en av alla på lika villkor.’
 • ’Att få göra något utan att mamma och pappa är med.’
 • ’Ert engagemang för våra barn. Bara tanken på det berör mig.’

100% (!) av deltagarna vill fortsätta cykla en gång i veckan. Vilket fantastiskt resultat! Vilka ringar på vattnet det kommer bli av all denna idrottsglädje 😊.

Varför har vi inte gjort detta tidigare?

Som npf-förälder och ideell cykelledare har jag gått och grunnat på detta under en längre tid. Sett behovet och tänkt att det vore fint med en npf-anpassad cykelgrupp. Men tröskeln har känts så hög. Kan jag? Orkar jag? Vill någon vara med?

Så har tiden gått. Men nu helt plötsligt föll flera pusselbitar på plats. Engagerade ledare, ledarutbildning i npf och lånecyklar till exempel.

Så här i efterhand undrar jag förstås varför vi inte har gjort det tidigare. Tröskeln var inte så hög som jag befarat och resultatet blev långt över förväntan.

Vill du vara med och göra skillnad?

Jag vill uppmuntra dig som är ledare i någon förening att ta initiativ till att npf-anpassa era aktiviteter. Är du inte ledare själv, kanske du känner någon som är det och vill skicka uppmaningen vidare.

Att röra sig har så många positiva effekter för oss människor. Extra stor effekt får barn och unga med npf. Ändå är det de som snabbast hoppar av olika idrottsaktiviteter och träningar.

Det här kan ni vara med och ändra på. Med hjälp av ledare som är kunniga, förutsägbara, medvetna och stödjande kommer de flesta barn och unga med npf att kunna vara med i era ordinarie grupper. Ni kommer göra stor skillnad för deltagarna och deras familjer, ni som ledare får förmånen att bidra till idrottsglädje och er förening kommer få massor av good will.  

Tillsammans gör vi skillnad

Tröskeln att komma igång kan kännas väldigt hög. Det vill jag ändra på genom att stötta med utbildning och coaching under uppstartsfasen. Hör av er så berättar jag hur vi tillsammans kan göra skillnad.  

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf

Gör som Einstein

Jag vill uppmuntra dig att göra som Albert Einstein. Han lär ha sagt ”Om jag hade en timme att lösa ett problem, skulle jag ägna 55 minuter åt att förstå problemet och 5 minuter åt att lösa problemet”.

Jag har skrivit om det förut. Vikten av att förstå vad som ligger bakom ditt barns beteende. Förstår man problemet är lösning ofta enkel att hitta.

Ja, men hur gör man då när barnet inte alls är intresserad av att prata med mig? Jag vill slå ett slag för det enkla, kraftfulla och väldigt underskattade verktyget Ritprata.

Låt mig ta ett exempel

Du är så orättvis! Tonåringen skriker i stor frustration och ledsenhet åt mig. Min första tanke är att ’det är jag inte alls!’ Jag har massor med argument färdiga att avfyras för att bevisa att hen har fel.

Min andra tanke gör att jag besinnar mig. Jag väljer att istället ta hens känsla på allvar. Bekräftar känslan. Frågar nyfiket för att förstå hur känslan uppkommer. En suck, ett uppgivet ryck på axlarna och ett ’jag vet inte’ blir svaret.

Som npf-coach vet jag att hen har svaret inom sig, men kanske omedvetet till en början. Eller så finns något som hindrar så att hen inte kan eller vill berätta. Det är nu jag plockar fram det. Ritpratet.

Ritprata

Med papper och penna samtalar vi och ritar upp vad som hände. Vad jag sa och gjorde. Hur tonåringen tolkade och upplevde det. Hur det ena ledde till det andra. Från början är det jag som ritar. Efter ett tag grabbar tonåringen tag i pennan och fortsätter.

Bilden som växer fram är sannerligen inte vacker. Det är streckgubbar, pilar, kryss och streck. Den som inte är med i samtalet skulle förmodligen inte ens förstå vad vi pratat om genom att bara titta på bilden. Men den gör sitt jobb på ett fantastiskt sätt. Bilden möjliggör samtalet som annars hade stannat vid ’jag vet inte’. Den tydliggör att vi tolkar samma händelse på olika sätt. Den medvetandegör varför känslan av orättvisa uppkom.

Viktigt samtal

Samtalet är så viktigt. Vi lyssnar respektfullt på varandra vilket bara det stärker vår relation. Tonåringen lär sig sätta ord på och förstå sina känslor. Hen börjar nyfiket fråga tillbaka vilket ger mig nya insikter eftersom jag också tvingas sätta ord på mina egna tankar och känslor.

När vi ritpratat en stund framträder både tonåringens och mitt problem tydligt. Tillsammans hittar vi då ganska enkelt lösningen som gör att det blir bra för oss båda. Precis som Einstein sa.

Npf-coaching i ett nötskal!

Har du ritpratat?

Har du redan använt ritprat? Då hoppas jag att detta får bli en vänlig påminnelse att göra det igen och göra det mer.

Har du aldrig testat ritprat förut? Bara gör’t. Vill du ha stöd och råd – hör av dig. Jag finns här just av den anledningen. Välkommen!

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf

Tilltala eller samtala?

Har du funderat över om du tilltalar eller samtalar med andra människor?

Att tala till en person är envägskommunikation. Du signalerar att du inte är intresserad av vad personen har att säga. Hen får en känsla av att inte duga och stänger till om sig. Det kommer bli svårare att få en bra kontakt nästa gång eftersom personen litar på dig mindre. Du har naggat av ditt relationskapital.

Att tala med en person är tvåvägskommunikation. Du signalerar att du är intresserad av att lyssna på vad den andre tycker och tänker. Det stärker er relation och samtalen mellan er blir allt bättre.

Har du någon i din närhet som du vill stärka relationen till?

Prova att för dig själv byta ut ordet tilltala till samtala. Hur du medvetet väljer att använda språket påverkar dig och din omgivning mycket mer än du kanske anar. Språket är gränsen för din värld.

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf

Lyssnar du på mig?

Oj vad det är lätt att prata förbi varandra. Jag säger ett ord och har min tolkning av det. Den jag pratar med hör samma ord, men har sin tolkning av det. Det blir missförstånd som i längden påverkar våra relationer.

Genom att vara medveten om detta, har du möjlighet att lyssna på ett nytt sätt. Var lite nyfiken på vad den andre personen egentligen menar. Ställ följdfrågor. Jag lovar – det kommer att öppna upp nya möjligheter i ert samtal och i er fortsatta relation.

Ett exempel

Ett litet exempel från verkligheten handlade just om ordet lyssna. Två syskon var väldigt arga på varandra. Båda två hävdade med bestämdhet att ’han lyssnar inte på mig’. Låsningen dem emellan var total.

De fick båda frågan ’Vad innebär det för dig att han lyssnar?’

 • En svarade ’Att jag också får bestämma ibland vad vi ska göra.’
 • Den andre svarade ’Att jag vill att han ska göra som jag vill.’

Aha-upplevelsen gick nästan att ta på i rummet. De hittade så småningom lösningen där båda fick sina behov tillfredsställda. Deras relation fick en knuff i rätt riktning. Välbehövligt.

Vem vill du skapa en bättre relation till genom att lyssna på ett nyfiket sätt?

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf

#npf #fungerandevardagmednpf #npfförälder #npfblomman #adhd #add #autism #asperger #tourettes #språkstörning

Hjälpsamma strategier behöver inte vara dyra

Ibland tror vi att lösningen på ett oönskat problem är omfattande och kostsamt. Min erfarenhet är att det är tvärtom. Ofta finns det en väldigt enkel och billig lösning. Men du ser den inte om du inte först nyfiket utforskar behovet bakom beteendet. (Läs gärna mer i inlägget Viktig kunskap om npf-diagnoser – Bredvid NPF-coach (bredvidnpfcoach.se))

Ett exempel är killen som gillar matte, men som en bit in i 7:e klass börjar halka efter mer och mer. Läraren ringer föräldrarna och berättar att sonen bara sitter av lektionerna. Nu har han dessutom börjat gå därifrån.

Efter en stunds nyfiket utforskande tillsammans framträdde följande: Läraren började sina lektioner med en genomgång. Instruktionen till klassen var därefter ’Nu fortsätter ni och räknar där ni var.’ Eleven hade ingen aning om var i matteboken han slutade förra gången. Strategin blev att gå därifrån. Han tog hellre en arg tillsägelse om att man inte får lämna lektionen och uppmaning att skärpa till sig, än att sitta kvar och känna skammen över att inte kunna göra som alla de andra klasskompisarna.  

Lösningen? Ett gem i matteboken som eleven flyttade fram efterhand som han räknade tal efter tal.

Situationen hade kunnat bli inkörsporten till allt mer skolfrånvaro. Men genom att tidigt fånga upp problemet och tillsammans utforska behovet blev det ingen stor grej. Det blev roligt igen att gå till matte-lektionen.

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf

Vad är det som saknas?

Nu har vi gått varvet runt i npf-blomman – modellen för hur du får en fungerande vardag med npf. Npf-blomman innehåller fyra delar som alla bidrar till varandra och till helheten. Vilken del som är viktigast för dig att utveckla just nu beror på dina förutsättningar.

Vad är dina förutsättningar?

Kanske väntar du på utredning om diagnos och behöver under tiden råd om hjälpsamma strategier för att minska kaoset.

Kanske har du nyligen fått diagnos och behöver stöd att förstå vad den innebär just för dig.

Kanske har du haft diagnosen ett tag och hunnit skaffa dig stor kunskap om npf-diagnoser och hjälpsamma strategier – men får ändå inte vardagen med npf att fungera. Då behöver du ha fokus på dig själv – det du är och gör. Du kan påverka er situation mycket mer än du anar.  

Kanske har du under många år satt relationen med alla andra i första rummet och glömt bort vem du är och vad du vill. Då behöver du återupptäcka dig själv och skapa förutsättningar att åter få vara den du innerst inne är och vill vara.

Vad saknar du för att få en fungerande vardag med npf?

Du vet väl att jag erbjuder individuellt stöd så att du kan utveckla just de delar av npf-blomman som du behöver. Välkommen att höra av dig så berättar jag mer!

Kontakt – Bredvid NPF-coach (bredvidnpfcoach.se)

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf

#npf #fungerandevardagmednpf #npfförälder #npfblomman #adhd #add #autism #asperger #tourettes #språkstörning