Ord från några av mina kunder

”När jag fick kontakt med dig var vi ganska uppgivna. Trots att jag läst otaliga böcker och lyssnat på poddar och föreläsningar om att hantera vardagen med barn med NPF och trots att jag innerst inne vet att det är svårigheterna och diagnosen som gör att situationer blir så svåra så hade jag (vi) ofta en känsla av att han ”sätter sig på tvären” på grund av att han inte har lust att göra som det förväntas av honom. Jag inser nu att det är ingen hjälpsam utgångspunkt. Jag är glad av att ha blivit påmind om att vara nyfiken. Att inte anta saker utan försöka komma fram till vad som ligger bakom ett beteende som jag upplever som problematiskt. Vad som är svårt. Jag tycker vi har fått bra verktyg att jobba vidare med själva, och material som jag tror de kan ha hjälp av i skolan.” – Lina, förälder till barn med npf

”Coachningen har hjälp mig att förstå diagnosen bättre och börja våga lita mer på mig själv.” – Kajsa, vuxen med ADHD

”Med Boel på Bredvid NPF-coach har jag fått hjälp att reflektera under trygga former, analysera utanför mitt vanda tankemönster och samtidigt lära mig om mig själv och hur jag bäst kan bemöta situationer där npf-diagnoser påverkar. Jag har fått nya perspektiv som i sin tur hjälpt mig att hantera min vardag med särskilda behov i en barnfamilj på ett bättre sätt. Jag har fått insikter och mer kunskap men också konkreta verktyg att använda efter samtalen. Boel har visat förståelse och empati liksom professionalism och kompetens. Boel har ett inbjudande och lugnt sätt där du blir lyssnad på och respekterad. Jag kan varmt rekommendera Boel på Bredvid NPF-coach för samtal, även när alla vägar känns uttömda.” – Erika, mamma till barn med NPF

”Boel är en jättebra coach. Hon förklarar bra så att jag förstår. Jag har lärt mig mer om min ADHD. Jag vågar prata mer med mina lärare nu och berätta vad jag behöver. De har lyssnat på mig.”
– Thyra, 11 år med ADHD

”Jag har haft Boel som coach vid ett antal tillfällen. Hon har en väldigt god förmåga att fånga situationen och sätta fokus på det som är aktuellt för stunden. Att hon kan NPF gör att vi kan fokusera mer på själva kärnfrågorna. I andra sammanhang känner jag att man behöver förklara hur livet kring barn med NPF kan te sig, vi behöver inte prata om det, hon vet. Boel är väldigt behaglig och förtroendeingivande som person vilket har gjort våra samtal väldigt givande och att jag kunnat landa i nya insikter som tagit mig framåt.”
– Angela, mamma till barn med NPF

“Jag hoppades på att min dotter skulle våga öppna sig och prata. Och precis så har det blivit. Det är så positivt att hon får prata med någon utomstående. Hon har vågat öppna sig och säga vad hon känner och vad hon tycker skulle bli bättre för henne i skolan. Hon har fått känna sig mer hörd. Hon tror mer på sig själv nu och har blivit starkare i sig själv.”
– Sarah, mamma till barn med NPF

”NPF coachningen har gett oss som jobbar i skolan ännu ett viktigt verktyg i verktygslådan. Att kunna erbjuda coachning till en elev som är i svårigheter upplever vi har varit en pusselbit för att komma vidare i ofta utmanande situationer. NPF coachen har kunskaper och ett uppdrag som sträcker sig över hela elevens liv; familj-fritid-skola-fritids. Detta ser vi i skolans värld som en styrka. 
Coachningen har hjälpt eleven att bli mer bekväm i att uttrycka sina tankar, känslor och behov för skolans personal. Detta har bland annat gjort att vi tillsammans har kunnat vidareutveckla lärmiljön för eleven. 
Som coach och samarbetspartner har Boel varit lyhörd för alla parters intressen och behov. Vi har fått möta en coach som utstrålar lugn, värme och professionalitet. Genom ett välstrukturerat arbete där tydliggörande pedagogik används och med god förmåga att skapa möten med hög trygghetsfaktor för klienten har möjligheter till förändring och ökad förståelse kunnat ske.” 
– Camilla Junelind, speciallärare Dalviksskolan

Ord från några av

mina fantastiska kunder