Hur kan jag hjälpa dig?

Kryssa i vad du är intresserad av, så skickar jag information direkt till dig.

  Jag vill ha information om hur du kan hjälpa mig som (kryssa i minst ett val):

  Genom att klicka på knappen godkänner du att jag sparar din e-post och använder för utskick. Du kan när som helst välja att inte ta emot fler mail från mig. No hard feelings!


  Eller scrolla neråt så hittar du information om hur jag kan hjälpa dig som är:

  • npf-förälder
  • barn/ungdom med npf
  • vuxen med npf
  • pedagog/elevhälsoteam i skola
  • ideell ledare i förening

  Npf-förälder

  För dig som vill prata med någon som förstår din situation, få konkreta tips att ta med dig i vardagen och få stöd att utveckla din egen förmåga att förändra er situation.

  När du har ett barn med npf-problematik behöver du förstå vilka behov som ligger bakom ditt barns beteenden. Utan kunskap och verktyg att hantera vardagen finns risk att ni hamnar i en negativ spiral. Barnet riskerar sämre hälsa, färre kompisar och lägre eller inga betyg. Du själv riskerar sämre hälsa, sämre relation till din partner och vänner, minskad möjlighet att arbeta och minskad arbetsinkomst.

  Med npf-coaching får du kunskap om npf-diagnoser, förståelse för ditt barns beteenden och behov, lär dig konkreta verktyg som underlättar er vardag och stärker era relationer samt utvecklar din egen förmåga att stödja ditt barn.

  Investera i ett 60 minuters coachande samtal via zoom (eller på plats i Bankeryd med omnejd) med fullt fokus på dina utmaningar som npf-förälder.

  Det är dags att få vardagen med npf att fungera!


  Barn / ungdom med npf

  För dig som har npf-problematik (med eller utan diagnos) och vill prata med någon som förstår din situation och få stöd att förstå och hantera din vardag.

  Många barn och ungdomar med npf känner sig annorlunda jämfört med sina jämnåriga man träffar i skolan och på fritiden. Många känner sig ensamma och saknar en kompis. Många kämpar i en skola som inte är anpassad utifrån sina förutsättningar och behov.

  Känner du igen dig? Om du inte förstår varför du känner dig annorlunda och får stöd att hantera dina utmaningar, finns det risk att du hamnar i en negativ spiral där du mår allt sämre, får färre kompisar och lägre eller inga betyg.

  Du är perfekt som du är! Det du behöver är förståelse för hur du fungerar, lära dig konkreta sätt att hantera vardagen och utveckla din egen förmåga att skapa det liv du vill ha.

  Investera i ett 60 minuters npf-anpassat coachande samtal via zoom (eller på plats i Bankeryd med omnejd) med fullt fokus på dina utmaningar.

  Det är dags att få vardagen med npf att fungera!


  Vuxen med npf

  För dig som vill prata med någon som förstår din situation, få konkreta tips att ta med dig i vardagen och få stöd att utveckla din egen förmåga att förändra din situation.

  Har du känt dig annorlunda hela livet, men aldrig fått förklaring med en npf-diagnos? Eller har du kanske nyligen fått en diagnos? Kanske har du barn eller barnbarn som fått en npf-diagnos och du känner igen dig i problematiken?

  Om du inte förstår varför du känner dig annorlunda och får stöd att hantera dina utmaningar, finns det risk att du hamnar i en negativ spiral. Du riskerar sämre hälsa, sämre relationer, minskad möjlighet att arbeta och minskad arbetsinkomst.

  Med npf-coaching får du förståelse för hur du fungerar, lär dig konkreta verktyg för en fungerande vardag och utvecklar din egen förmåga att skapa det liv du vill ha.

  Investera i ett 60 minuters npf-anpassat coachande samtal via zoom (eller på plats i Bankeryd med omnejd) med fullt fokus på dina utmaningar.

  Det är dags att få vardagen med npf att fungera!


  Pedagog / elevhälsoteam i skola

  För er som vill ha en skola för alla

  I skolan möter du dagligen elever som på grund av npf-problematik har svårigheter i skolan. Utan kunskap om npf, förståelse för de behov som ligger bakom elevens beteende och konkreta verktyg att möta dessa behov riskerar ni att hamna i en negativ spiral. Du som pedagog får lägga allt mer tid och kraft på att lösa olika situationer som uppstår med och omkring eleven. Eleven riskerar att bränna all energi på att försöka vara och göra som alla andra, riskerar att bli mobbad och känna utanförskap, riskerar att inte förmå att komma till skolan. Ambitionen att vara en skola för alla kommer på skam.

  Att erbjuda npf-coaching till en elev som är i svårigheter är en viktig pusselbit för att komma vidare i ofta utmanande situationer. Elevens hela liv – skola-fritids-familj-fritid – finns med under coachingen. Detta är en styrka som hjälper alla inblandade.

  • Eleven får stöd att förstå sig själv och får egna verktyg för att hantera sitt liv.
  • Du och dina kollegor får hjälp att förstå elevens behov och vilka strategier som är hjälpsamma för eleven. Detta underlättar din vardag.
  • Vårdnadshavare får hjälp att förstå sitt barns behov och får därmed bättre förutsättningar att stödja sitt barn.
  • Samarbetet mellan hem och skola förstärks.

  Tillsammans utvecklar vi elevens lärmiljö och skapar goda förutsättningar för eleven att lyckas i skolan – och därmed i livet!

  Två sätt vi kan jobba ihop på. Vilket passar er bäst?

  Elevcoaching

  För er som i samverkan med vårdnadshavare vill erbjuda stöd till elev med npf-svårigheter

  Detta ingår:

  • informationsmöte med mentor och elevhälsoteam (EHT)
  • uppstartsmöte med elev, vårdnadshavare, mentor och representant från EHT
  • 5×60 minuters coachande samtal med elev
  • löpande återkoppling via mail till skola och vårdnadshavare – baserat på elevens önskemål
  • utvärderingsmöte med elev, vårdnadshavare, mentor och representant från EHT

  Via zoom eller på plats i Bankeryd med omnejd.

  Handledning

  För dig/er som vill prata med någon med kunskap om och erfarenhet av npf och få konkreta tips att ta med i vardagen.

  60 minuters samtal via zoom eller på plats i Bankeryd med omnej.


  Ideell ledare i förening

  För er som vill göra er verksamhet tillgänglig för alla

  Som ideell ledare i en idrottsförening eller kyrka möter du varje vecka barn och ungdomar. Statistiskt sett har några av dem någon npf-diagnos.

  Utan kunskap om npf, förståelse för de behov som ligger bakom barnets/ungdomens beteende och konkreta verktyg att möta dessa behov riskerar ni att hamna i en negativ spiral. Du som ledare får lägga allt mer tid och kraft på att hantera olika situationer istället för att ägna er åt den aktivitet du leder.  Barnet/ungdomen riskerar att inte lyckas, inte känna samhörighet och till slut hoppa av aktiviteten. Ambitionen att ni finns för alla barn och ungdomar kommer på skam.

  Jag stödjer er gärna att förändra detta. Genom en kombination av föreläsning och praktisk workshop – på plats hos er eller via zoom – där vi utgår ifrån er verksamhet, får ni ledare som är kunniga, medvetna, förutsägbara och stödjande. Det är nyckeln till att barnen/ungdomarna ska trivas och utvecklas hos er. Er förening får dessutom ett gott rykte.